Mikrobiologija

Alltest

Alltest |

Profesionalni hitri testi v obliki običajnih testnih lističev in testnih ploščic:
• Hitri testi za infekcijske bolezni (Covid-19, H. pylori, HIV, strep A, strep B, RSV, influenca, adeno/rota virus, sifilis, malarija, mononukleoza, klamidija idr.).
• Hitri testi za tumorske markerje (FOB, AFP, PSA idr.).
• Hitri testi za srčne markerje (CRP, Prokalcitonin, D-dimer, Troponin, idr.).
Alpha-Tec Systems

Alpha-Tec Systems |

Širok nabor transportnih sistemov, barvil in fiksativov:
• Mikobakteriologija: nevtralizacijski reagenti, reagenti za dekontaminacijo in barvila.
• Parazitologija: transportne viale (s fiksativom ali brez), reagenti za koncentriranje, fiksativi in barvila.
• Bakteriologija: transportna gojišče za enterične bakterije.
• Stekelca za nadzor kakovosti pri delu z mikobakterijami, paraziti in barvanju po Gramu.
Bioanalyse

Bioanalyse |

• Diski za določanje občutljivosti bakterij za antibiotike.
• MIK stripi za določanje občutljivosti bakterij za antibiotike.
• Dispenzorji za diske za določanje občutljivosti bakterij za antibiotike.
BioFire Diagnostics

BioFire Diagnostics |

Hitri, enostavni in avtomatizirani molekularni panelni testi:
• The FilmArray Blood Culture Identification (BCID) panelni test.
• The FilmArray Respiratory panel (RP) panelni test.
• The FilmArray Gastrointestinal (GI) panelni test.
• The FilmArray Meningitis/Encephalitis (ME) panelni test.
• The FilmArray Pneumonia+ (PN) panelni test.
BioMérieux

BioMérieux |

Proizvodi za laboratorijsko diagnostiko nalezljivih bolezni:
• BioFire Filmarray – molekularna biologija.
• Imunološke metode za laboratorijsko diagnostiko nalezljivih in kardiovaskularnih bolezni, anemij, alergij, tumorskih označevalcev, bolezni ščitnice ter motenj v hemostazi in plodnosti.
• Hitri testi za laboratorijsko diagnostiko nalezljivih bolezni, ugotavljanje nosečnosti, tumorskih označevalcev in označevalcev kardiovaskularnih bolezni.
• Reagenti, kontrole in kalibratorji za preiskave v klinični mikrobiologiji.
• Živilska in farmacevtska mikrobiologija.
• LABGUARD - brezžični sistem spremljanja, arhiviranja in alarmiranja fizikalnih parametrov.

Proizvodi za mikrobiološke analize v farmacevtski, kozmetični, veterinarski in prehranski industriji:
• Detekcija patogenih mikrobov, mikrobna identifikacija in tipizacija.
• Števne metode mikrobnih indikatorjev kvalitete in higiene.
• Detekcija mikrobov v pijačah.
• Kontrola okolja pri aseptični proizvodnji (površine, zrak, oprema, osebje).
• Testiranje sterilnosti.
• Simulacija aseptičnega polnjenja.
• Testiranje hranljivosti mikrobnih gojišč.
• Priprava vzorcev.
• LABGUARD - brezžični sistem spremljanja, arhiviranja in alarmiranja fizikalnih parametrov.
Bionote

Bionote |

Širok nabor proizvodov za veterinarsko in-vitro diagnostiko za farmske živali:
• Perutnina: hitri testi, ELISA testi in PCR testi,
• Prašiči: hitri testi, ELISA testi in PCR testi,
• Govedo: hitri testi in ELISA testi.
Brand

Brand |

Inovativna laboratorijska oprema vrhunske kakovosti. Poudarek je na področjih bioloških znanosti, kemije, farmacevtske in procesne analize:
• Merilna steklovina (blauBrand, usp).
• Izdelki za klinične laboratorije.
• Izdelki za delo s tekočinami (dispenzerji, pipete, birete, idr.).
• Produkti za biološke znanosti (mikrotiter plošče, mikrocentrifugirke, potrošni material za PCR).
Copan Italia

Copan Italia |

Široka paleta inovativnih rešitev (patentirani krtačasti brisi - flocked swab) za odvzem in prenos najrazličnejših tipov vzorcev:
• Bakteriologija: klasični brisi in brisi s transportnim gojiščem.
• Virologija: ESWAB in UTM za transportna gojišča, primerna tudi za molekularno diagnostiko.
• Industrija: sistemi za odvzem vzorcev v farmacevtski ter prehrambni industriji (HACCAP) in drugih industrijskih aplikacijah.
• Forenzika in genetika: forenzični brisi brez DNAz in RNAz.
• Pasteurjeve pipete in bakteriološke zanke.
EO Labs

EO Labs |

Mediji za mikrobiološke kulture, suplementi, kontrole in reagenti za potrebe mikrobioloških laboratorijev.
Far Diagnostics

Far Diagnostics |

• Kompleti in testi za klinično kemijo.
• Širok nabor standardov in kontrol.
• Latex aglutinacijski testi.
• Serološki testi.
Interscience

Interscience |

Najrazličnejši pripomočki za pripravo in analizo vzorcev.
• Sterilne vrečke za gnetilnike s filtrom ali brez.
• Gravimetrični dilutorji, peristaltične črpalke ipd.
• Števne metode: spiralplater, colonycount ipd.
• Drobni potrošni material za laboratorije: dezodoranti za avtoklave, zapirala za vrečke, sredstva za dezinfekcijo ipd.
Labsystems Diagnostics

Labsystems Diagnostics |

• Encimsko-imunski in MIFA-testi za diagnostiko: Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis, Toxoplasma gondii.
• POC testi urgentnih in napovednih srčnih markerjev ter vnetnega markerja za kvalitativne rezultate.
• POC merilci za kvantitativne rezultate: Troponin, hsCRP, CRP, MPO.
• POC testi za gastrointestinalno diagnostiko Helicobacter Pylori.
Mast Group

Mast Group |

• Bakteriologija: serumi za serotipizacijo, seti za detekcijo bakterijskih toksinov, aglutinacijski testi.
• Virologija: serumi, antigeni, encimsko-imunski testi.
Merck

Merck |

Merck združuje 5 vodilnih svetovnih znamk, ki vam pomagajo rešiti najtežje probleme pri vaših laboratorijskih raziskavah.

Sigma Aldrich
• Proizvodne in laboratorijske kemikalije.
• Celični mediji.
• Reagenti za molekularno biologijo.
• Bioreagenti in barvila za histologijo.
• Protitelesa.
• Sintezna biologija.
• Peptidi.
• Oligonukleotidi.
• Biološki pufri.

Millipore
• Priprava vzorca za celične kulture.
• Priprava vzorca za kromatografijo.
• Priprava vzorca.
• Detekcija in kvantifikacija proteinov.
• Laboratorijska filtracija.
• Testiranje in spremljanje mikrobov.
• Sterilna filtracija.

Bioreliance
• Validacije.
• Dekontaminacija.
• BioReliance® končne rešitve.
• BioReliance® proizvodnja, testiranje cepiv in genska terapija.
• BioReliance® storitve testiranja biološke varnosti.

Supelco
• Standardi in certificirani referenčni materiali.
• Mikroekstrakcija na trdni fazi (SPME) vlakna in nosilci.
• GC, HPLC, LC-MS kolone in topila visoke čistosti.
• EMSURE® topila in anorganske snovi.
• Spectroquant® fotometer.
• Mobilni laboratorij, testni lističi MQuant® in Reflektometer RQflex® 20.

SAFC
• Mediji za celične kulture.
• USP & DSP procesne kemikalije.
MKL Diagnostics AB

MKL Diagnostics AB |

Najrazličnejši mikrobiološki substrati za klinično in industrijsko uporabo.
Pro Lab Diagnostics

Pro Lab Diagnostics |

• Sistemi za krioprezervacijo mikroorganizmov.
• Serotipizacijski testi za diagnostiko infekcijskih bolezni.
• Barvila in orientacijski testi v mikrobiologiji.
• Suplementi za mikrobiološka gojišča.
Roth

Roth |

Celovita ponudba izdelkov za laboratorije.
Sodibox

Sodibox |

Sterilni izdelki za mikrobiološko vzorčenje površin in transportne sisteme za vzorce za izvajanje nadzora zdravja farmsko gojenih živali in procesne higiene v živilskih obratih:
• Spremljanje pojavnosti specifičnih mikroorganizmov (salmonele itd.).
• Določanje skupnega števila mikroorganizmov.
• Ugotavljanje učinkovitosti dezinfekcije in kontroliranje opreme/okolja tekom proizvodnih procesov.
• Prenosne torbe, namenjene profesionalni rabi v humanih in veterinarskih laboratorijih.
Trinity Biotec

Trinity Biotec |

Inovativni in najrazličnejši seti reagentov:
• Za klinično kemijo.
• Za infekcijske bolezni.
• Za določanje hemoglobina HbA1c in variant le-tega.
• Za avtoimunske markerje (ImmuGlo IFA, ImmuLISA ELISA, ImmuBlot Western Blot).
YD Diagnostics

YD Diagnostics |

• Sistem za molekularno diagnostiko RT-PCR, PCR-RFLP in REBA, s kompleti za molekularno diagnostiko MTB, NTB in HPV.
• Profesionalni hitri testi za infekcijske bolezni in tumorske ter kardiomarkerje.
• Polavtomatski in avtomatski urinski analizatorji za vse velikosti laboratorijev.
• Urinski testni lističi in urinske kontrole.