Laboratorijska veterinarska medicina

BioMérieux

BioMérieux |

Laboratorijska diagnostika nalezljivih bolezni.
Molekularna biologija.
Imunološke metode za laboratorijsko diagnostiko nalezljivih in kardiovaskularnih bolezni, anemij, alergij, tumorskih označevalcev, bolezni ščitnice ter motenj v hemostazi in plodnosti.
Hitri testi za laboratorijsko diagnostiko nalezljivih bolezni, ugotavljanje nosečnosti, tumorskih označevalcev in označevalcev kardiovaskularnih bolezni.
Reagenti, kontrole in kalibratorji za preiskave v klinični kemiji.
Živilska in farmacevtska mikrobiologija.
LABGUARD brezžični sistem spremljanja, arhiviranja in alarmiranja fizikalnih parametrov: temperatura, vlaga, CO₂ koncentracija, diferencialni tlak, …
Bionote

Bionote |

Veterinarska in-vitro diagnostika za farmske živali.
Širok nabor proizvodov za farmsko gojene živali:
• perutnina: hitri testi, ELISA testi in PCR testi,
• svinje: hitri testi, ELISA testi in PCR testi,
• govedo: hitri testi in ELISA testi.