Hematologija

Alcor Scientific

Alcor Scientific |

Diagnostični izdelki za klinične laboratorije.
Sistemi za eteralno prehrano.
iSED:
• Popolnoma avtomatiziran analizator hitrosti.sedimentacije eritrocitov iz standardnih primarnih EDTA epruvet.
• Rezultat v 20 sekundah.
• Več kot 95% ujemanje z Westergren metodo.
• Metoda: kvantitativna kapilarna fotometrija.