Mikrobiologija - ostalo

Roth

Roth |

Celovita ponudba izdelkov za laboratorije.
Sodibox

Sodibox |

Sterilni izdelki za mikrobiološko vzorčenje površin in transportne sisteme za vzorce za izvajanje nadzora zdravja farmsko gojenih živali in procesne higiene v živilskih obratih:
• Spremljanje pojavnosti specifičnih mikroorganizmov (salmonele itd.).
• Določanje skupnega števila mikroorganizmov.
• Ugotavljanje učinkovitosti dezinfekcije in kontroliranje opreme/okolja tekom proizvodnih procesov.
• Prenosne torbe, namenjene profesionalni rabi v humanih in veterinarskih laboratorijih.