Družbena odgovornost

V družbi Mikro+Polo že od svojih začetkov veliko pozornosti usmerjamo v družbeno odgovorno delovanje. Naša poslovna politika temelji na trajnostnem razvoju in poslovanju; tako v odnosu do naših kupcev, poslovnih partnerjev in zaposlenih, kot do okolja, v katerega smo vpeti. Zavedamo se svoje moralne dolžnosti delati dobro, ustvarjati dodano vrednost za družbo ter izboljšati kakovost življenja.


Pot za razvoj podjetja


Prepričani smo, da je družbena odgovornost edina prava pot za razvoj podjetja, saj nam preko večjega zadovoljstva zaposlenih prinaša konkurenčno prednost, utrjuje poslovne povezave, prinaša nove priložnosti in krepi dobre odnose s skupnostjo.


Zavezanost vodstva h kakovosti

Vodstvo podjetja je zavezano k razvoju in izvajanju sistema vodenja kakovosti ter nenehnemu izboljševanju njegove učinkovitosti. Pogoje za uspešno in učinkovito delovanje zagotavlja z razvojem zaposlenih, ustrezno opremljenostjo delovnih mest, nadzorom nad načinom dela in stalnim izboljševanjem kakovosti, tudi na podlagi povratnih informacij s trga. Tudi to je del družbene odgovornosti.


Naše zaveze

  • nenehno izboljševanje sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in varnosti in zdravja pri delu (VZD) ter izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev v zvezi s tem,
  • varovanje okolja, predvsem s preprečevanjem onesnaževanja,
  • zagotavljanje varnih in zdravih delovnih pogojev, da preprečujemo poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter odpravljanje in zmanjševanje tveganj v zvezi z VZD,
  • posveti in vključevanje zaposlenih v pripravo in izvajanje ukrepov na področju VZD.


Podpora skupnosti

V "Naši kemiji" smo zapisali, da smo pri svojem delu osredotočeni. Ne moremo početi vsega naenkrat, ne moremo bojevati vseh bitk hkrati. Nič drugače ni pri družbeni odgovornosti. Naj si še tako želimo, ne moremo ustreči vsem prošnjam, ki jih dobivamo. Zato smo se odločili, da pomagamo socialno ogroženim družinam in otrokom v našem lokalnem okolju preko sodelovanja z društvom UP-ornik in Zavoda Mirno morje, poleg tega pa podpiramo aktivnosti, s katerimi promoviramo naravoslovne znanosti, predvsem kemijo, med mladimi.

Družbena odgovornost je tako postala način življenja in delovanja našega podjetja ter jo vsak dan znova vključujemo v našo poslovno strategijo.

Ker nam je mar.

 

Želite izdelke naročiti preko spleta?

> obiščite market.mikro-polo.si >

V spletni aplikaciji predstavljamo skoraj 500.000 izdelkov. Naročilo izdelkov za vaš laboratorij še nikoli ni bilo tako hitro in enostavno.
Še več: za vse spletne nakupe vam zagotavljamo 3% nižje cene!
Z veseljem vam bomo tudi pomagali in odgovorili na vsa vaša vprašanja. Za vas smo dosegljivi na e-poštnem naslovu podpora@mikro-polo.si.