Novice in dogodki

Prejeli smo zlato boniteto odličnosti

17.6.2019

Kdo je BISNODE

Švedska družba BISNODE je specializirana za visokokakovostno poslovanje, bonitete in informacije o trgih, ki podjetjem pomagajo sprejemati pametne odločitve. Z 2.400 zaposlenimi delujejo v 19 evropskih državah in s pomočjo strateškega partnerja Dun & Bradstreet dostavljajo tako lokalne kot globalne kakovostne podatke podjetjem, vladnim agencijam, organizacijam in občinam.


Kaj je zlata boniteta odličnosti?

Zlata boniteta odličnosti je ocena, s katero bonitetne hiše na osnovi različnih kriterijev ocenjujejo boniteto podjetja skozi daljše obdobje – med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem.
Podjetje, ki izkazuje zlato boniteto odličnosti, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

Zlata boniteta odličnosti temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetij ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih. Podjetja z zlato boniteto odličnostjo poslujejo z nadpovprečnimi rezultati ter izpolnjujejo stroge kriterije za doseganje izredno nizke verjetnosti za nastanek negativnih dogodkov v prihodnjih dvanajstih mesecih:
  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08 % verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81 % verjetnost),
  • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,41 % verjetnost).
Gospodarski subjekti z zlato boniteto odličnosti AAA imajo kar 91 % verjetnost, da boniteto odličnosti ohranijo tudi v naslednjem letu.


Metodologija

Metodologija za določitev bonitetne ocene odličnosti temelji na statističnih modelih, ki napovedujejo verjetnost stečaja, izbrisa in blokade v prihodnjih dvanajstih mesecih poslovanja gospodarskega subjekta.

Statistični modeli so bili zgrajeni na podlagi finančnih kazalcev poslovanja gospodarskih subjektov (zadolženost, likvidnost, uspešnost in učinkovitost) za zadnja tri leta ter na podlagi negativnih dogodkov (stečaj, izbris, blokada) v izbranem obdobju.

Finančni kazalniki so bili, za ustreznejšo primerjavo doseženih vrednosti med subjekti, normirani glede na velikost sredstev ali celotnih prihodkov.
Rezultati statističnih analiz so pokazali, da imajo subjekti z relativno nižjim deležem dolga v financiranju manjšo verjetnost, da bodo v naslednjih 12-ih mesecih zabeležili stečaj, izbris ali daljšo blokado TRR računov.


Namen certifikata

S pridobljenim certifikatom si utrdite ugled med obstoječimi strankami in partnerji ter v širši poslovni javnosti. Uporabite ga lahko kot dodatno referenco na sejmih, pri javnih razpisih in pridobivanju novih poslovnih partnerjev.

Bonitetna odličnost je tako potrditev dosežkov podjetja in zagotovilo strankam ter poslovnim partnerjem o uspehu, verodostojnosti in zanesljivosti podjetja.

Bonitetno oceno odličnosti imajo le najboljša podjetja, ki dosegajo najvišje standarde poslovne etike in so se v daljšem časovnem obdobju izkazali kot zanesljiv partner glede plačilne sposobnosti, zanesljivosti dobave in kakovosti izdelkov ter storitev. 23, 2 % podjetij na trgu je bonitetno odličnih, kar vaše podjetje uvršča v sam vrh najboljših pravnih subjektov v Sloveniji (za informacijo: le 1,5 %  podjetij v Sloveniji dosega zlato bonitetno odličnost).

Certifikat bonitetne odličnosti (Creditworthiness rating excellence) je uveljavljen tudi v mednarodnem okolju in zato še posebej primeren za podjetja, ki poslujejo ali želijo poslovati s tujino. Bonitetna odličnost je evropsko priznana referenca finančnega poslovanja podjetja, ki omogoča lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja.

V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si podjetja dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Imetniki certifikata si tako pridobijo dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

O tem dosežku smo s ponosom že obvestili tudi naše poslovne partnerje, in sicer smo poslali simpatičen mailing, s katerim smo našim kupcem predstavili naš dosežek in jih obenem nagradili še z dodatnim 10 % popustom na celoten nakup preko Marketa. 

Prvič, odkar obstaja ime MIKRO+POLO, nam je torej uspelo osvojiti ZLATO. Na osvojeno priznanje, ki je rezultat trdega in poštenega dela vseh nas in ki dokazuje, da imajo interesi podjetja prednost pred interesi posameznikov, sem izredno ponosen. Tako kot na vse vas; saj veste, samo skupaj zmoremo.

Če si dober, si dober …

Želite izdelke naročiti preko spleta?

> obiščite market.mikro-polo.si >

V spletni aplikaciji predstavljamo skoraj 500.000 izdelkov. Naročilo izdelkov za vaš laboratorij še nikoli ni bilo tako hitro in enostavno.
Še več: za vse spletne nakupe vam zagotavljamo 3% nižje cene!
Z veseljem vam bomo tudi pomagali in odgovorili na vsa vaša vprašanja. Za vas smo dosegljivi na e-poštnem naslovu podpora@mikro-polo.si.