Novice in dogodki

Spoštovanje raznolikosti v 2020

26.1.2021

Vsak posameznik je edinstven, hkrati pa ima tudi nekaj skupnega z drugimi posamezniki. Pojem raznolikosti se nanaša na strpnost, spoštovanje in upoštevanje, ki ga podjetje kaže v odnosu do vsakega posameznika, pri naslednjih kategorijah: spol, spolna usmerjenost, invalidnosti, starost, veroizpoved ali prepričanja, rasno ali etnično poreklo.

Bolj raznolika delovna sila lahko poveča učinkovitost podjetja in doseganje ciljev. Dviguje moralo, prinaša boljši dostop do določenih segmentov trga in povečuje produktivnost. (Keil in drugi, 2007)

Skladna politika raznolikosti bo ustvarila vključujoče okolje in vsem zaposlenim dala možnost, da se počutijo vključeni, spoštovani in cenjeni. To pomeni, da se politika upravljanja s človeškimi viri osredotoča na prepoznavanje in spoštovanje posameznikovih spretnosti in ne na posameznikove značilnosti, ki so lahko razlog za diskriminacijo.


Kaj smo v Mikro+Polo dosegli na področju raznolikosti v letu 2020?

 • na 11 vodstvenih delovnih mestih so zaposlene 4 ženske, kar pomeni 36,4 %,
 • marca smo se vključili v projekt POLET, ki je osredotočen na promocijo zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu s poudarkom na zaposlenih 45+,
 • imamo vpeljan sistem mentorstva za nove zaposlene, na katere znanje in izkušnje prenašajo predvsem starejši sodelavci,
 • izvajamo nekaj projektov oz. aktivnosti, pri katerih sodelujejo zaposleni iz različnih oddelkov,
 • ob predstavljanju podjetja v javnosti vedno, ko je to mogoče glede na kontekst, izpostavimo, da smo podpisniki Listine raznolikosti in da podpiramo vse vrste raznolikosti, da smo imetniki certifikata LGBTQ prijazno podjetje (zaenkrat ena od dveh organizacij in edino podjetje v Mariboru),
 • vsako leto podpremo Parado ponosa z izobešanjem mavrične zastave pred podjetjem,
 • direktor aktivno v javnosti promovira istospolno usmerjenost,
 • v zaposlitvenih oglasih vedno uporabljamo obe obliki spolov (m/ž), ne glede na delovno mesto,
 • že tretjič smo podelili nagrado najMikropolovec za zaposleno/ega, ki je v preteklem letu najbolje izražal in promoviral kulturo podjetja.

Cilji politike raznolikosti v Mikro+Polo do konca 2021

 • investiranje v zaposlene in enake možnosti,
 • preprečevanje diskriminacije,
 • prilagajanje na demografske spremembe,
 • preprečevanja izpada znanja,
 • maksimiranje potencialov,
 • promoviranje raznolikosti kot prednosti, ki prispeva k individualnemu in organizacijskemu uspehu.

Načrti na področju spoštovanja raznolikosti za 2021

Glede na zastavljene cilje do konca 2021 v naslednjem letu načrtujemo naslednje aktivnosti:
 • informiranje in osveščanje zaposlenih preko različnih analognih in digitalnih kanalov,
 • digitalizacija programa on-boardinga z načinom komuniciranja, ki bo upošteval vse oblike raznolikosti,
 • predstavitev naše politike spoštovanja raznolikosti novim zaposlenim pri uvajanju in mentoriranju,
 • spoštovanje raznolikosti pri vseh oblikah internega in eksternega komuniciranja,
 • razvijanje zdravega življenjskega sloga v službi in doma in s tem skrbeli predvsem za starejše zaposlene,
 • ozaveščanje vodij o načinih za spoštovanje raznolikosti v praksi,
 • pozornost na cilje in ambicije zaposlenih s poudarkom na starejših,
 • nadaljnje spodbujanje medoddelčnega sodelovanja in timskega dela različnih profilov zaposlenih, uvedli bomo tudi začasne rotacije zaposlenih po oddelkih,
 • sistematično vključevanje objav o različnih svetovnih in evropskih praznikih, ki obeležujejo raznolikost, pri objavah na družabnih omrežjih in spletni strani,
 • podpora Parado ponosa,
 • še naprej bomo organizirali različne aktivnosti, zabave, izlete, team buildinge,
 • vzpostavili bomo še dodatne prostore za druženje.

Želite izdelke naročiti preko spleta?

> obiščite market.mikro-polo.si >

V spletni aplikaciji predstavljamo skoraj 500.000 izdelkov. Naročilo izdelkov za vaš laboratorij še nikoli ni bilo tako hitro in enostavno.
Še več: za vse spletne nakupe vam zagotavljamo 3% nižje cene!
Z veseljem vam bomo tudi pomagali in odgovorili na vsa vaša vprašanja. Za vas smo dosegljivi na e-poštnem naslovu podpora@mikro-polo.si.