Certifikati

Certifikat kakovosti

Certifikat kakovosti ISO 9001 je mednarodni standard, ki vzpodbuja privzem procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja kakovosti z namenom, da bi se z izpolnjevanjem zahtev odjemalcev povečalo njihovo zadovoljstvo. Pridobili smo ga že leta 1999.
> prenesite na svoj računalnik

Sistem ravnanja z okoljem

Certifikat ISO 14001:2015 potrjuje skladnost z okoljskimi standardi, odgovornost do okolja, učinkovitejšo rabo virov in zmanjšanje količine odpadkov. Velik doprinos ima tudi pri pridobivanju konkurenčne prednosti in zaupanja poslovnih partnerjev.

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

Certifikat ISO 45001:2018 potrjuje obvladovanje varnostnih tveganj, izboljšanje varnostne kulture in povečanje učinkovitosti delovanja, povečanje nadzora nad nevarnostmi in znižanje tveganj, izboljšano javno podobo v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, zniževanje zavarovalnih premij in vključenost v strategijo trajnostnega razvoja in izkazana zavezanost k varovanju zaposlenih, lastnine in podjetja.

Platinasta bonitetna odličnost

Platinasta bonitetna odličnost je ocena, s katero bonitetna hiše na osnovi različnih kriterijev ocenjujejo boniteto podjetja skozi daljše obdobje. Podjetje, ki izkazuje platinasto odličnost, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji. Platinasto bonitetna odličnost nosijo izključno podjetja, ki imajo najvišjo boniteto odličnosti Zlati AAA kar tri leta zaporedoma.

Družini prijazno podjetje

Za pridobitev certifikata je bilo potrebno sprejeti minimalno tri ukrepe za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Ker želimo te ukrepe čim bolje uresničiti v praksi, smo se v podjetju odločili sprejeti še dodatnih osemnajst kriterijev. Med temi so najpomembnejši otroški časovni bonus, prilagodljiv dnevni odmor, dan odprtih vrat in otroci v podjetju. Certifikat Družini prijazno podjetje smo prejeli leta 2007, spadamo pa tudi med prvih 18 podjetij v Sloveniji, ki so v letu 2010 prejela tudi polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Akreditacijska listina po ISO/IEC 17025:2017

Certifikat potrjuje usklajenost našega kalibracijskega laboratorija z zahtevami standarda kakovosti SIST EN ISO/IEC 17025:2017.

Certifikat finančne zanesljivosti

Imetnik certifikata finančne zanesljivosti je gospodarski subjekt, katerega poslovanje in premoženjsko finančno stanje, po strokovnih kriterijih za dodelitev certifikata, kažeta na njegovo nadpovprečno uspešnost in finančno zanesljivost tako v slovenskem gospodarskem prostoru kot tudi izven njega. Imetniki Certifikata finančne zanesljivosti so uvrščeni med 7,32 % finančno najzanesljivejših gospodarskih subjektov v Sloveniji.

Evropski standard EN 14727

Certifikat potrjuje, da laboratorijsko pohištvo Lab Interior dosega ustrezno kakovost in zanesljivost ter dokazuje, da naši izdelki v celoti izpolnjujejo stroge zahteve v EU.

Evropski standard EN 13150

Certifikat potrjuje, da delovni pulti za laboratorije Lab Interior dosegajo ustrezno kakovost in zanesljivost ter dokazuje, da naši izdelki v celoti izpolnjujejo stroge zahteve v EU.

Evropski standard EN 14175

Certifikat potrjuje, da digestoriji Lab Interior dosegajo ustrezno kakovost in zanesljivost ter dokazuje, da naši izdelki v celoti izpolnjujejo stroge zahteve v EU.

Certifikat LGBT prijazno

S certifikatom smo zavezani, da zagotavljamo boljše razumevanje temeljnih človekovih pravic LGBT-oseb, vključujoče okolje za LGBT-sodelavce in sodelavke, dvig osveščenosti zaposlenih pri zagotavljanju ponudbe in storitev za LGBT- uporabnice in uporabnike ter povečanje občutljivosti za zaznavanje kršitev pravic LGBT-oseb v delovnem in uporabniškem okolju.

Listina raznolikosti

S podpisom smo se zavezali k razvoju organizacijske kulture, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih; ustvarjanju raznolikega in vključujočega delovnega okolja; upoštevanju in širjenju načela raznolikosti na vseh ravneh organizacije: zavezanost in odgovornost, komuniciranje (znotraj in navzven), biti vzor/zgled: prepoznavanju raznolikosti strank; oblikovanju politike raznolikosti; širjenju in komuniciranju svoje zavezanosti Listini ter rezultatov politike raznolikosti vsem našim deležnikom.

Evropska poslovna nagrada – Razvoj delovnega okolja in zaposlenih

Naše podjetje je med 150.000 podjetji iz 33 držav postalo evropski zmagovalec prestižnega poslovnega tekmovanja v kategoriji »Workplace & People Development«. V Mikro+Polo smo z inovativnimi in tudi pogumnimi pristopi v odnosu do zaposlenih že v preteklosti dokazali, da je delovno okolje lahko prijetno in sproščeno ter da so to dejavniki, ki dokazano pozitivno vplivajo tudi na poslovno uspešnost podjetja. Evropsko priznanje je potrditev, da so našo dobro prakso prepoznali tudi na ravni EU.
Pred tem smo v tej kategoriji postali tudi nacionalni zmagovalec.

Starejšim prijazno podjetje

Priznanja so podelili prvič v sklopu projekta ASI - starejši, z leti se vedno zavzeti, kot posebna priznanja za najboljše projekte ASI. Naše podjetje ga je dobilo v kategoriji srednje velikih podjetij.

Priznanje Podravsko podjetje po izboru bralcev Večera

V okviru izbora najboljših podjetij in najboljših zaposlovalcev Podravja, ki ga organizira časnik Večer glasujejo tudi bralci. Naše podjetje so izbrali kot najboljše za leto 2016.

Priznanje Podravsko podjetje v kategoriji Naj zaposlovalec

V okviru izbora najboljših podjetij in najboljših zaposlovalcev Podravja, ki ga organizira časnik Večer, smo po izboru strokovne komisije prejeli naziv “Naj zaposlovalec Podravja” za leto 2019.

Priznanje TRACE

Organizacija TRACE združuje podjetja, ki v svojem poslovanju dosegajo visoko kulturo in etiko poslovanja.

Družbeno odgovoren delodajalec

Krovni pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Želite izdelke naročiti preko spleta?

> obiščite market.mikro-polo.si >

V spletni aplikaciji predstavljamo skoraj 500.000 izdelkov. Naročilo izdelkov za vaš laboratorij še nikoli ni bilo tako hitro in enostavno.
Še več: za vse spletne nakupe vam zagotavljamo 3% nižje cene!
Z veseljem vam bomo tudi pomagali in odgovorili na vsa vaša vprašanja. Za vas smo dosegljivi na e-poštnem naslovu podpora@mikro-polo.si.